Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chánh trong lĩnh vực giáo dục năm 2017

Ngày đăng : 24-10-2017

Thủ tục hành chánh trong lĩnh vực giáo dục, theo quyết định 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Chi tiết

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng : 03-01-2016

Thủ tục miễn giảm, học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

Chi tiết
Văn bản mới nhất
Thông báo
Xem thêm...