Tin tức : Công Đoàn

Kế hoạch liên tịch tổ chức hội thao công chức, viên chức

Ngày đăng : 14-04-2016

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC HỘI THAO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

HUYỆN VĨNH THẠNH NĂM 2016

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và Bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp (22/5/2016).

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm VH-TDTT huyện Vĩnh Thạnh xây dựng kế hoạch hội thao công chức, viên chức ngành giáo dục huyện Vĩnh Thạnh, như sau

(Chi tiết tải file đính kèm)

 

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
Thông báo
Xem thêm...