• Xử lý văn bản đi, đến
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Thạnh
  • Email: pgdvinhthanh.cantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 07103858767
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Minh Cường
Vị trí: Tổ trưởng
Email: tranminhcuong@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103858767
2
Họ tên: Nguyễn Tấn Phước
Vị trí: Cán bộ
Email: nguyentanphuoc@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0939158664
3
Họ tên: Trương Ngọc Thịnh
Vị trí: Cán bộ
Email: truongngocthinh@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0939716306
4
Họ tên: Lê Thị Thơm
Vị trí: Cán bộ
Email: lethithom@cantho.edu.vn
Điện thoại: 01698068295
5
Họ tên: Nguyễn Hữu Hạnh
Vị trí: Bảo vệ
Email: huuhanh@cantho.edu.vn
Điện thoại: 01628120228
Văn bản mới nhất
Thông báo
Xem thêm...