Tin mới nhất
THCS
Những phát kiến trong công tác chủ nhiệm lớp

Công việc chủ nhiệm lớp vẫn được coi là vừa “khó”, vừa “khổ”. Thế nên, những sáng kiến để tăng hiệu quả công tác chủ nhiệm thực sự rất đáng quý và cần được phổ biến, nhân rộng.

Xem thêm ...

Thông báo

NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN 26-03-2016 PHAN 1
NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN 26-03-2016 PHAN 4
NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN 26-03-2016 PHAN 2
NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN 26-03-2016 PHAN 3

Website đơn vị

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác
Chi tiết